Публикация в газете "Весть" стр.3 от 30.06.2020


Публикация на стр.3


 http://www.vest-news.ru/files/pdf/2020-06-30-site.pdf